መዝገብ

Category: ጠቃሚ የምርጫ መረጃዎች

አንድ ሰው ለመራጮች ምዝገባ ሟሟላት የሚገባው መስፈርቶች

አንድ መራጭ በመራጭነት ተሳትፎ የሚፈልገውን ፓርቲ ወይም እጩ ተወዳዳሪ ለመምረጥ የሚችለው በቅድሚያ በመራጭነት ሲመዘገብ ብቻ ነው። ኢትዮጵያዊ ዜጋ ከሆነ። በምዝገባው እለት እድሜው 18 ዓመትና ከዚያ በላይ ከሆነ። ለምዝገባ በቀረበበት የምርጫ ክልል ቢያንስ ለ6 ወራት የኖረ ከሆነ ብቻ ነው። ከላይ በዝርዝር…

አንድ ሰው ለመራጮች ምዝገባ ሟሟላት የሚገባው መስፈርቶች

አንድ መራጭ በመራጭነት ተሳትፎ የሚፈልገውን ፓርቲ ወይም እጩ ተወዳዳሪ ለመምረጥ የሚችለው በቅድሚያ በመራጭነት ሲመዘገብ ብቻ ነው። ኢትዮጵያዊ ዜጋ ከሆነ። በምዝገባው እለት እድሜው 18 ዓመትና ከዚያ በላይ ከሆነ። ለምዝገባ በቀረበበት የምርጫ ክልል ቢያንስ ለ6 ወራት የኖረ ከሆነ ብቻ ነው። ከላይ በዝርዝር…

አንድ ሰው ለመራጮች ምዝገባ ሟሟላት የሚገባው መስፈርቶች

አንድ መራጭ በመራጭነት ተሳትፎ የሚፈልገውን ፓርቲ ወይም እጩ ተወዳዳሪ ለመምረጥ የሚችለው በቅድሚያ በመራጭነት ሲመዘገብ ብቻ ነው። ኢትዮጵያዊ ዜጋ ከሆነ። በምዝገባው እለት እድሜው 18 ዓመትና ከዚያ በላይ ከሆነ። ለምዝገባ በቀረበበት የምርጫ ክልል ቢያንስ ለ6 ወራት የኖረ ከሆነ ብቻ ነው። ከላይ በዝርዝር…

ለመራጭነት መመዝገቢያ መስፈርቶች

አንድ መራጭ በመራጭነት ተሳትፎ የሚፈልገውን ፓርቲ ወይም እጩ ተወዳዳሪ ለመምረጥ የሚችለው በቅድሚያ በመራጭነት ሲመዘገብ ብቻ ነው፡፡ ኢትዮጵያዊ ዜጋ የሆነ በምዝገባው እለት እድሜው 18 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆነ ለምዝገባ በቀረበበት የምርጫ ክልል ቢያንስ ለ6 ወራት የኖረ ከላይ በዝርዝር የተቀመጠው እንደተጠበቀ ሆኖ…

ለእጩነት መመዝገቢያ መስፈርቶች

ኢትዮጵያዊ መሆን በምዝገባው እለት እድሜዉ/ዋ ከ21 አመት በላይ የሆነ/ች ለመመዝገብ በፈለጉበት የምርጫ ክልል ውስጥ ከምርጫ ቀን ወደኋላ ሲቆጠር ቢያንስ ለአንድ ዓመት በመደበኛነት የኖረ/ች ወይም የትውልድ ቦታው/ዋ እዛው የሆነ/ች በሕግ ወይም በፍርድ ቤት ውሳኔ የመምረጥና መመረጥ መብት ያልተነፈገ/ገች ማንኛውም የግል ወይም…

መራጮች በመራጭነት ለመመዝገብ መሟላት ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች

አንድ ሰው በመራጭነት ለመመዝገብ የሚከተሉትን መስፈርቶች ማሟላት ይጠበቅበታል፡፡ ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ መሆን ይገባዋል ዕድሜው 18 እና ከዚያ በላይ መሆን አለበት በምርጫ ክልሉ ቢያንስ ስድስት ወር የኖረ መሆን ይገባዋል ቢሆንም የአእምሮ ሕመም ያለባቸው ሰዎች እንዲሁም የመምረጥ መብታቸው በሕግ የታገደባቸው ሰዎች ከላይ የተዘረዘሩትን…

መራጮች በመራጭነት ለመመዝገብ መሟላት ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች

አንድ ሰው በመራጭነት ለመመዝገብ የሚከተሉትን መስፈርቶች ማሟላት ይጠበቅበታል፡፡ ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ መሆን ይገባዋል፡፡ ዕድሜው 18 እና ከዚያ በላይ መሆን አለበት፡፡ በምርጫ ክልሉ ቢያንስ ስድስት ወር የኖረ መሆን ይገባዋል፡፡ ቢሆንም የአእምሮ ሕመም ያለባቸው ሰዎች እንዲሁም የመምረጥ መብታቸው በሕግ የታገደባቸው ሰዎች ከላይ የተዘረዘሩትን…

የምርጫ ቃላት ፍቺዎች

የምርጫ ክልል/የምርጫ ወረዳ የምርጫ ክልል ወይም በተለምዶ የምርጫ ወረዳ እየተባለ የሚጠራው ለተወካዮች ምክር ቤት ወይም የክልል ምክር ቤት መቀመጫ የሚመረጥበት ነው፡፡ የተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫ በህገመንግስቱ የተወሰነ ሲሆን የክልል ምክር ቤት እና የከተማ መስተዳድር መቀመጫዎች ደግሞ በክልሎች ህግ መሰረት የሚወሰኑ…

This site is protected by wp-copyrightpro.com