የእለት ዜና
መዝገብ

Category: ሲቄ

ማኅበራት የት ናችሁ?

“ሲቄ” የሚለው የኦሮምኛ ቃል ‹አለንጋ› የሚል ትርጉም አለው። በገዳ ትውፊታዊ አስተዳደር ውስጥ በባሏ ጥቃት የደረሰባት ሚስት፣ ከሌሎች ሴቶች ጋር በመሆን ባሏ ላይ የካሣ ውሳኔ የምታሳልፍበት ስርዓት ሲቄ ይባላል። የኢትዮጵያ የሕግ ባለሞያ ሴቶች ማኅበር በተመሠረተበት ወቅትና ሰሞን፤ ለመንግሥት ሳይቀር አጀንዳና የቤት…

ጉዳዩ የሁሉም ነው!

“ሲቄ” የሚለው የኦሮምኛ ቃል ‹አለንጋ› የሚል ትርጉም አለው። በገዳ ትውፊታዊ አስተዳደር ውስጥ በባሏ ጥቃት የደረሰባት ሚስት፣ ከሌሎች ሴቶች ጋር በመሆን ባሏ ላይ የካሣ ውሳኔ የምታሳልፍበት ስርዓት ሲቄ ይባላል። ቀጥሎ የማነሳውን ነጥብ እንዳወሳ ምክንያት የሆነኝ ባሳለፍነው ሳምንት የአዲስ ማለዳ 153ኛ እትም…

የሴት መብት ተከራካሪ ወንዶች

“ሲቄ” የሚለው የኦሮምኛ ቃል ‹አለንጋ› የሚል ትርጉም አለው። በገዳ ትውፊታዊ አስተዳደር ውስጥ በባሏ ጥቃት የደረሰባት ሚስት፣ ከሌሎች ሴቶች ጋር በመሆን ባሏ ላይ የካሣ ውሳኔ የምታሳልፍበት ስርዓት ሲቄ ይባላል። ጾታዊ መድሎን ለማስቀረትም ሆነ የሴቶችን መብት ለማስከበር በተለምዶ ሲከራከሩና ሲሟገቱ የምንሰማቸው ሴቶችን…

እንደ ሙሴ እናት

“ሲቄ” የሚለው የኦሮምኛ ቃል ‹አለንጋ› የሚል ትርጉም አለው። በገዳ ትውፊታዊ አስተዳደር ውስጥ በባሏ ጥቃት የደረሰባት ሚስት፣ ከሌሎች ሴቶች ጋር በመሆን ባሏ ላይ የካሣ ውሳኔ የምታሳልፍበት ስርዓት ሲቄ ይባላል። የቀረበኝንና በንባብ የማውቀውን ይህን ታሪክ ላስታውሳችሁ ወደድኩ። ምሳሌ እስከ ፍጻሜ አያጸናም የሚለውን…

የሴትነት ክብር!

“ሲቄ” የሚለው የኦሮምኛ ቃል ‹አለንጋ› የሚል ትርጉም አለው። በገዳ ትውፊታዊ አስተዳደር ውስጥ በባሏ ጥቃት የደረሰባት ሚስት፣ ከሌሎች ሴቶች ጋር በመሆን ባሏ ላይ የካሣ ውሳኔ የምታሳልፍበት ስርዓት ሲቄ ይባላል። በዚህ ዘመን ሴት ልጅ መከበር እንዳለባት የማያምን ትውልድ የለም ማለት ይቻላል። የእኩልነትና…

የበዓል ትውስታዎቼ!

“ሲቄ” የሚለው የኦሮምኛ ቃል ‹አለንጋ› የሚል ትርጉም አለው። በገዳ ትውፊታዊ አስተዳደር ውስጥ በባሏ ጥቃት የደረሰባት ሚስት፣ ከሌሎች ሴቶች ጋር በመሆን ባሏ ላይ የካሣ ውሳኔ የምታሳልፍበት ስርዓት ሲቄ ይባላል። በዓልን ጓግቼ እንድጠብቀው የሚያደርገኝ ምክንያት በየጊዜው ይቀያየራል፤ ተቀያይሯል። አንድ ጥርት ብሎ ትዝ…

የበዓል ዕለት

“ሲቄ” የሚለው የኦሮምኛ ቃል ‹አለንጋ› የሚል ትርጉም አለው። በገዳ ትውፊታዊ አስተዳደር ውስጥ በባሏ ጥቃት የደረሰባት ሚስት፣ ከሌሎች ሴቶች ጋር በመሆን ባሏ ላይ የካሣ ውሳኔ የምታሳልፍበት ስርዓት ሲቄ ይባላል። ኢትዮጵያ በራሷ የዘመን ቀመር ቀናትን የምትቆጥርና በዓላትን የምታከብር ቀደምት አገር ነች። አሮጌው…

ተጽዕኖ ፈጣሪ ሴቶች

“ሲቄ” የሚለው የኦሮምኛ ቃል ‹አለንጋ› የሚል ትርጉም አለው። በገዳ ትውፊታዊ አስተዳደር ውስጥ በባሏ ጥቃት የደረሰባት ሚስት፣ ከሌሎች ሴቶች ጋር በመሆን ባሏ ላይ የካሣ ውሳኔ የምታሳልፍበት ስርዓት ሲቄ ይባላል። ሴቶች በአገራችን ብሎም በዓለማችን ላይ ተጽዕኖ የመፍጠር እምቅ ኃይል አላቸው። በአገራችን በአሁኑ…

ፆታዊ ትንኮሳ

ብርሃኔ አሰበ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ናት። ባለትዳር እና የአንድ ልጅ እናት ስትሆን፣ የምትተዳደረው ልብስ በማጠብ ነው። ባለቤቷ የቀን ሠራተኛ እንደሆነ ትናገራለች። ከምትሠራው ሥራ እንደ ልፋትዋ መጠን እንደማታገኝ ታስረዳለች። ሆኖም ግን ገቢዋ ልብስ በማጠብ ብቻ የሚገኝ በመሆኑ ክፍያውን ለመቀበል ተገድጃለሁ…

ሴቶችና ውበት!

“ሲቄ” የሚለው የኦሮምኛ ቃል ‹አለንጋ› የሚል ትርጉም አለው። በገዳ ትውፊታዊ አስተዳደር ውስጥ በባሏ ጥቃት የደረሰባት ሚስት፣ ከሌሎች ሴቶች ጋር በመሆን ባሏ ላይ የካሣ ውሳኔ የምታሳልፍበት ስርዓት ሲቄ ይባላል። የሴት ልጅ ውበት ውስጣዊና ውጫዊ በማለት በኹለት ተከፍሎ ሊገለጽ ይችላል። ውስጣዊ የሚባለው…

ኢትዮጵያዊቷ እናት

“ሲቄ” የሚለው የኦሮምኛ ቃል ‹አለንጋ› የሚል ትርጉም አለው። በገዳ ትውፊታዊ አስተዳደር ውስጥ በባሏ ጥቃት የደረሰባት ሚስት፣ ከሌሎች ሴቶች ጋር በመሆን ባሏ ላይ የካሣ ውሳኔ የምታሳልፍበት ስርዓት ሲቄ ይባላል። “ኢትዮጵያ “ ከላይ የጠቀሰኩት ለአገር ከተዜሙ ኢትዮጵያን ከሚያወድሱ የዘፈን ርዕሶች መካከል አንዱ…

ሴቶችና ጭንቀት

“ሲቄ” የሚለው የኦሮምኛ ቃል ‹አለንጋ› የሚል ትርጉም አለው። በገዳ ትውፊታዊ አስተዳደር ውስጥ በባሏ ጥቃት የደረሰባት ሚስት፣ ከሌሎች ሴቶች ጋር በመሆን ባሏ ላይ የካሣ ውሳኔ የምታሳልፍበት ስርዓት ሲቄ ይባላል። ተማሪ ሳሮን አሰፋ የዩንቨርስቲ ተማሪ ስትሆን፣ ጭንቀትን እንዲህ ስትል ትገልጻዋለች፤ ጭንቀት በብዙ…

የኢትዮጵያ ጠንካራ ሴቶች

“ሲቄ” የሚለው የኦሮምኛ ቃል ‹አለንጋ› የሚል ትርጉም አለው። በገዳ ትውፊታዊ አስተዳደር ውስጥ በባሏ ጥቃት የደረሰባት ሚስት፣ ከሌሎች ሴቶች ጋር በመሆን ባሏ ላይ የካሣ ውሳኔ የምታሳልፍበት ስርዓት ሲቄ ይባላል። በ 1902 በድሮው አጠራር በከንባታ አውራጃ በሆሳዕና ከተማ አርበኛ ልክየለሽ በያን ተወለዱ።አርበኛ…

የሴቶች የጎዳና ሕይወት

ብዙ የጎዳና ተዳዳሪዎች ከሚኖሩባቸው የኢትዮጵያ ከተሞች መካከል አዲስ አበባ አንዷ ናት። በከተማዋ ጎዳናዎች ላይ የሚኖሩ ሴት ሕፃናትና እናቶች ቁጥርም በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መምጣቱ ይታወቃል። በሚያጋጥሟቸው አስከፊ ችግሮች ምክንያት ከአጎራባች ክልሎች የሚመጡ ሴቶች ወደ ጎዳና ሕይወት ለመግባት ይገደዳሉ። በአዲስ አበባ በተለያዩ…

ሴቶች በኦሎምፒክ መድረክ

“ሲቄ” የሚለው የኦሮምኛ ቃል ‹አለንጋ› የሚል ትርጉም አለው። በገዳ ትውፊታዊ አስተዳደር ውስጥ በባሏ ጥቃት የደረሰባት ሚስት፣ ከሌሎች ሴቶች ጋር በመሆን ባሏ ላይ የካሣ ውሳኔ የምታሳልፍበት ስርዓት ሲቄ ይባላል። ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ ስመጥር ሴት አትሌቶችን ያፈራች አገር እንደሆነች ይታወቃል። ነገር…

የሴቶች የፖለቲካ ተሳትፎ መነቃቃት የታየበት ምርጫ

“ሲቄ” የሚለው የኦሮምኛ ቃል ‹አለንጋ› የሚል ትርጉም አለው። በገዳ ትውፊታዊ አስተዳደር ውስጥ በባሏ ጥቃት የደረሰባት ሚስት፣ ከሌሎች ሴቶች ጋር በመሆን ባሏ ላይ የካሣ ውሳኔ የምታሳልፍበት ስርዓት ሲቄ ይባላል። ሴት የሚለው ቃል በአብዛኛው ኢትዮጵያዊ እይታ ዝቅ ያለ አመለካከት የሚሰጠው ጽንሰ ሃሳብ…

ሴቶች እና የፖለቲካ ውክልና

“ሲቄ” የሚለው የኦሮምኛ ቃል ‹አለንጋ› የሚል ትርጉም አለው። በገዳ ትውፊታዊ አስተዳደር ውስጥ በባሏ ጥቃት የደረሰባት ሚስት፣ ከሌሎች ሴቶች ጋር በመሆን ባሏ ላይ የካሣ ውሳኔ የምታሳልፍበት ስርዓት ሲቄ ይባላል። በአስርት አመታት ውስጥ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲ ጉባኤዎችን፣ ክርክሮችን፣ ቅስቀሳዎችን ለተከታተለ ሰው አንድ…

የሥርዓተ ጾታ ትምህርት ለማን?

“ሲቄ” የሚለው የኦሮምኛ ቃል ‹አለንጋ› የሚል ትርጉም አለው። በገዳ ትውፊታዊ አስተዳደር ውስጥ በባሏ ጥቃት የደረሰባት ሚስት፣ ከሌሎች ሴቶች ጋር በመሆን ባሏ ላይ የካሣ ውሳኔ የምታሳልፍበት ስርዓት ሲቄ ይባላል። እኩልነት የሚለው ጽንሰ ሃሳብ የሰው ልጅ በምንም አይነት ሰው ሰራሽ ሆነ የተፈጥሮ…

የሴቶች ፖለቲካዊ ተሳትፎና የፖለቲካ ፓርቲዎች

“ሲቄ” የሚለው የኦሮምኛ ቃል ‹አለንጋ› የሚል ትርጉም አለው። በገዳ ትውፊታዊ አስተዳደር ውስጥ በባሏ ጥቃት የደረሰባት ሚስት፣ ከሌሎች ሴቶች ጋር በመሆን ባሏ ላይ የካሣ ውሳኔ የምታሳልፍበት ስርዓት ሲቄ ይባላል። ሴትን ከፖለቲካ ጋር በተገናኘ ማንሳት በእኛ በኢትዮጵያውያን ዝቅተኛ አመለካከት የሚሰጠው ጉዳይ ነው።…

የመጀመሪያዋ!

በአገራችን ‹የመጀመሪያ› የሚለው ቃል ተወዳጅ መሆኑን ጸሐፍት በትችት ይናገራሉ። በጽሑፍ ሥራዎቹ ‹መጽሐፍ አያስከድንም› ብንል የማይበዛበት፤ ገጣሚና ደራሲ በእውቀቱ ስዩም በአንድ ወጉ ላይ ‹ለቤተሰቤ ኹለተኛ ልጅ በመሆን የመጀመሪያ ነኝ› በሚል ሐረግ ለ‹መጀመሪያ› ያለንን አመለካከት ታዝቦ አስታዝቦናል። ግን ቢሆንስ ምን ክፋት አለው?…

ራሷን መቻሏ…

በትዳር ውስጥ በርካታ ሴቶች የቤት እመቤት ናቸው። የቤት ‘እመቤትነት’ ቃሉ የተሞካሸና የተቆላመጠ ሆኖ ነው እንጂ እንደ ሥሙ እንዳልሆነ ግልፅ ነው። በኑሮ ደረጃቸው ባለሀብት ለሆኑ ጥቂቶች ካልሆነ በቀር፤ በርካቶቹ የአገራችን የቤት እመቤቶች የቤታቸው ሠራተኛና አገልጋዮች ናቸው። በየቤታቸው ጓዳ ጎድጓዳ ኀላፊነት ስለሚወስዱ፤…

ወንድም መሆን ማለት…

ታሪክ ልንገራችሁ። እንዲህ ነው፤ በቤቱ ለእህቶቹ ኃላፊነት የሚሰማውና እያንዳንዱ እንቅስቃሴያቸውን የሚከታተል ታላቅየው ወንድም ነው። በዕድሜ ከእህቶቹ ብዙ የሚርቅ ሆኖ ግን አይደለም፤ እህቶቹ አይደሉ? ይወዳቸዋል። “ያንን ልበሱ…ይሔ ጥሩ አይደለም…ይህን አውልቁ” የሚል ተናጋሪ መስታወት ሆኗቸውም ኖራል። እህቶቹም ቢሆኑ ምንም እንኳን የማይዋጥላቸው ብዙ…

የየዘመኑ ሴት!

ተፈጥሮ በሰው ልጅ ላይ እጇን ካነሳችባቸው ጊዜያት አንጻር የሰው ልጅ እርስ በእርሱ የተጋጨበት ጊዜ የሚበዛ ይመስለኛል። ለሥልጣን የሚደረግ ወንድም በወንድሙ የሚነሳበት ትግል፣ አንዱ መንግሥት በሌላው ላይ ለመሠልጠን የሚያደርገው ፍልሚያ፣ አንዱ አገር ከሌላው አገር ለአንዳች ጥቅም ሲል የሚያደርገው ወረራ እና አንዱ…

የየዘመኑ ሴት!

ተፈጥሮ በሰው ልጅ ላይ እጇን ካነሳችባቸው ጊዜያት አንጻር የሰው ልጅ እርስ በእርሱ የተጋጨበት ጊዜ የሚበዛ ይመስለኛል። ለሥልጣን የሚደረግ ወንድም በወንድሙ የሚነሳበት ትግል፣ አንዱ መንግሥት በሌላው ላይ ለመሠልጠን የሚያደርገው ፍልሚያ፣ አንዱ አገር ከሌላው አገር ለአንዳች ጥቅም ሲል የሚያደርገው ወረራ እና አንዱ…

ንቅናቄና ‹አነቃናቂዎቹ›

ዜጎችና የሲቪክ ማኅበራት በሚኖሩበት አገር ለውጥን ማምጣት ሲሹ ከሚያደርጓቸው ተግባራት አንዱ ንቅናቄ ነው። ይህም ለውጥን ለማምጣት የሚያስችል ግንዛቤ ለመፍጠር፣ ለመቀስቀስ፣ ውሎ የሚያድር ተጽእኖ ለማሳደርና ጫና ለማድረግ የሚረዳ ነው። ታድያ በዚህ ውስጥ የመንግሥት ተሳትፎና አጋዥነት ወሳኝ መሆኑ እሙን ነው። በአገራችን እንዲሁም…

ባልተገኘንበት ሜዳ

የአንድነት፣ የሰላምና የፍቅር የምትባል አገራችን፤ እንግዳ ተቀባይ፣ ሰው አክባሪና ትኹት የምንባል እኛ ሁላችን ሕዝቦቿ፤ ያለሌላ የውጭ ጠላት ጣልቃ ገብነት፤ እርስ በእርስ እየተናቆርን ነው። ፍቅራችን ለባዳ፤ አክብሮታችን ለእንግዳ ነው እንጂ ለእኛ አልሆነንም። ደግሞም በተማረው ብሶ ወንድም በወንድሙ ላይ መሣሪያና ዱላ አንስቷል፤…

ስለአገራችን ዝም አንበል!

ኹለት ወንድሞቿ ተጣልተዋል፤ ልታስታርቅ ሞክራ አታውቅም። ያንንም ይሄንንም ለየብቻቸው ስታገኝ ታማክራቸዋለች። በሐሳብ አሳምናቸው ግን አታውቅም። በልጅነታቸውም በትንሽ በትልቁ ይጣሉ ስለነበር ጥላቸው ወደመጠላላት ያድጋል ብላ አላሰበችም። በየጊዜው የሚሆነውን ጓደኛዋ ለሆነችው ለእናቴ ታጫውታታለች። እናቴም ̋አይዞሽ ፈጣሪ ያውቃል። አንቺ አትጨነቂ ̋ ትላታለች። እንዲህ…

ዓለም፣ ሥልጣንና ሴቶች

በዓለም የፖለቲካ ታሪክ የሴቶች ተሳትፎ እንደ ክስተት የሚጠቀስ ነው። በ2020 የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የዲሞክራቱ ጆ ባይደን ማሸነፋቸውን ተከትሎ፣ ምክትላቸው ካሚላ ሐሪስ በአገሪቱ ታሪክ የመጀመሪያዋ ጥቁር አሜሪካዊት ሆነዋል፤ ያንን ሥልጣን በማግኘት። ከዚስ በኋላ? እንደ አገር፣ እንደ ማኅበረሰብ፣ በጥቅሉ ደግሞ አገራት እያንዳንዳቸው…

ስለአገር

ሰላም ለሁሉም ነገር መሠረት ነው። ይህ የሚታወቀው ሰላም የታጣ ጊዜ ነው። በአገራችን ይህን እውነትና ክስተት በተደጋጋሚ ታዝበናል፤ አሁንም እማኝ እየሆንን ነው። በጦርነት ብዙ አጥተናል። በጦርነት የተለየናቸው፣ የተለዩን አሉ። መንግሥት፣ ባለሥልጣናትና አመራሮችም የተሻለ መንገድ ፍለጋን ብለው <በእኔ መንገድ ሂዱ……አይ እኔ ባልኩት…

ማየትና መመልከት!

ሴቶችን የምናይበት መነጽር ምን ይመስላል? የምንመለከትበትስ? ማየትና መመልከት ምንም እንኳ ተመሳሳይ ነጥቦች ቢሆኑም፣ ቀጥሎ ለምናነሳው ጉዳይ ግን በልዩነት እንድንመለከታቸው እጠይቃለሁ። አንዳንዴ እንዲህ ያጋጥማል፣ በእጃችን የያዝነውን ዕቃ እንፈልጋለን። ተንቀሳቃሽ ስልካችንን እያወራንበት ወይም ፊት ለፊት እያየነው የጠፋ መስሎን ፍለጋ እንኳትናለን። ጤናማ ባይመስልም…

This site is protected by wp-copyrightpro.com