Oduu Aboolii

Haala Yeroo

Abdii Haaraa Namoota Dhibee HIV Eedsii fi Gogaa namaa madeessuun miidhamaniif

Jalqaba Ji’a Waxajjii qabannee  kanatti ture dhaabbanni fayyaa addunyaa qajeelfama yaalaa namoota dhibee HIV Eedsii fi gogaa namaa madeessuun qabamanii ammayyeessuu fi fooyyessuu dandeessisu...

Faddaalummaa fi kiraa manaa Seensa

Namoonni adunyaa kana irra wayita jiraatan dhimmoota adeemsa seeraa gaafatan adda addaa raawwatu. Fakkeenyaaf muraasa yoo eerre mana ni kireeffatu; ni kireessu; gaa’ila ni...
AdvertismentGoogle search engineGoogle search engine