Oduu Aboolii

Haala Yeroo

Qaala’ina Gatii Meeshaalee Barnootaa

Waan Dursaa Dhimmoota waggaa haaraa hordofuun hedduu keessaa jalqabbiin barnootaa tokko ta’ee mul’ata. Itoophiyaa keessatti ji’a Fulbaanaa irraa eegaluun barattoonni yeroo gara barnoota isaaniitti deebi’anuu...

Daa’imman Adda Waraanichaatti

Daa’imman waraanatti bobbaasuun tumaalee heera mootummaatiinis ta’ee seerota idil-adunyaatiin cimsee kan wal faallaeessuu dha. Hata’u malee daa’imman keessumattuu waraana kutaa Itoophiyaa kaabaatti ka’etti waa’een...
AdvertismentGoogle search engineGoogle search engine