Oduu Aboolii

Haala Yeroo

Diipiloomaasiin Itoophiyaa Daandii Miiraa fi Tooftaa Irratti

Dhimmoonni hariiroo idil adunyaa Itoophiyaa diipiloomaatota ishee bira darbuun carraan inni ajandaa lammiiwwan hundaa itti ta’u baay’ataa dhufeera. Yeroo tokko tokko hiriirota irratti dhaadannoowwan...

Jijjiirama Qilleensaa Yaaddessaa Ta’aa Dhufe

“Ho’i adunyaa dabalaa jira. Cabbiin baqee; olka’insi galaanaas dabalaa jira. Lubbu qabeeyyii hedduun badaa jira. Sanyiin bineensotaa fi biqilootaa gara fuula-duraatti hinarganne hedduu dha....
AdvertismentGoogle search engineGoogle search engine