Phaaphaasoonnii karaa seraan alaa mudaman kutaalee lallaba Oromiyaa kessaa gadhisanii bahaan

0
397

Mana kiristaanaa Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaatti Amajjii 14/2015 Abbootti sadiin mudamnii Ephiis qophosootaa 25 seera mana kiristaanaan ala ta’e raawwatamuun isaa ni yaadatama.

Sinoodoosiin mana kiristaanaa ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaas warrii dogongoora kana raawwatan dhifama gaafatanii akka deebii’an caraa isaanii kenitus nama tokkoon ala namnii deebii’ee hin jiru.

Kanuma waliin wal qabatee Sinoodoosiin mana kiristaanaa ortodooks Tawaahidoo Itoophiyaa yaa’ii waligalaa arifachisaa waameen Amajjii 18/2015 tokkummaa mana kiristaanaa irraa adda akka bahaan murtessuun isaa ni yaadatama.

Abboottin karaa seraan alaa mudaman kunniin murtee Sinoodoosii cinaatti dhisuun karaa seeraan ala ta’een “kutaa lallabaarratti phaaphaasii taanee mudamneerra” jechuun tessoo phaaphaasummaa akka qabatan kana waliin wal qabatees amantoonnii goocha kana morman haala addaa addaan lubuun isaanii akka darbe ni yaadatama.

Mannii kiristaanaa Ortodooks Tawaahidoo Itoophiyaas kana waliin wal qabatee motummaan ol antumaa seraa akka kabachisu irra deddebiin ibsa baasuun ishee ni bekkama.

Haaluma kanaan torban darbe pireziidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obboo Shimalis Abdisaa marii Abbootti mana kiristaanaa waliin taasisaniin namoonnii kun haanga yaa’iin waligalaa caamsaa mana kiristaanaa Ortodooks Tawaahidoo Itoophiyaa taasifamuutti mana kiristaanaa qabatan gadhisani akka bahaan waligateera gahaanii jiru.

Haaluma waligaltee kanaan namoonii karaa seraan alaa mudaman kutaalee lallabaa Oromiyaa kessa jiran gara garaa gadhisanii bahu isaanii Addis Maaladaan odeefannoo qabatamaa dhagesee jirti.

መልስ አስቀምጡ

Please enter your comment!
Please enter your name here